Основните дейности и направления на развитие на IRADEUM са: * Предлагане на широк спектър Internet и VoIP услуги. * Изграждане и поддръжка на безжични мрежи

Сливен
10 години традиции в областта на софтуера, хардуера,WEB разработки и консултации. В Итернет е пълно с красиви неща, част от тях са наша зас

Компютри - поддръжка и ремонт

Компютри - продажба

Сливен
Компютри - продажба

Компютри - продажба

Сливен
Компютри - поддръжка и ремонт

Компютри - поддръжка и ремонт

Сливен
Компютри - продажба

Компютърни услуги в населено място Сливен