Областни градове × Компютри

Атлас Електроникс е основана през 1997 година с предмет на дейност в областта на информационните технологии. Чрез партньорството си с водещите български вносители и дистрибутори, ние имаме възможността да предлагаме продуктите на много световни

Компютри - про

Сливен
Компютри - прода

Сливен
Фирмата е основана през март 1994г. като една от първите компютърни фирми в града, заниващи се с компютърно обучение

Изработва кадастрални карти, подробни устройствени планове, проекти за вертикално проектиране, заснимане и трасиране на имоти.

Астра Пейджинг ООД е създадена през 1997 година в гр.Сливен с основен предмет на дейност доставка на телекомуникационни услуги. Компанията стартира своя бизнес с изграждане на регионална пейджинг система в гр.Сливен.

Настолни компютри в населено място Сливен