Продажба и сервиз всички видове строителни, пътностроителни, кариерни машини и претоварващи машини и оборудване. Официален дилър за България на Холдинга "ТЕРЕКС". Гаранционен и извънгаранционен сервиз. Обслужване на място. Лизинг от 12 до 48 месеца.

Фирма ХИДРОБЕТОН ООД е регистрирана на 28.02.2000г. От създаването си фирмата се занимава с производство на бетони и циментови замазки, транспортиране до обекта и полагане с бетонпомпи. С оглед оптимизиране на разходите чрез намаляване на траспортното разстояние и ускоряване

Фирма Сибиекс Н ЕООД предлага: Доставка на пътни и строителни машини и съоръжения - нови и втора употреба; Бетонови възли, бетоновози и бетонпомпи;

Плевен
ГУСВ извършва промишлено,гражданско и инфраструкторно строителство, реконструкции и модернизации, мостове. Изграждана ПЕВП(HD-PE) полиетиленови и стъклопластови водопроводи и канализации. Осигурява проектиране и инженеринг.Произвежда бетонови и стоманобетонови канализационни муфени тръби.

Стрелча
Димпекс 82 ЕООД е регистрирана през 2007 год. и е специализирана в производството на различни видове бетонови, варови разтвори и бетонови изделия.За осъществяване на своята дейност фирмата разполага с нов бетонен възел и специализирани машини.

ХПС КОНСУЛТ ООД е основана през 2004 година. Фирмата е представител на водещи фирми произвеждащи машини и устройства за добиване на

Варна
Фирма ЕВРОКАТ БГ извършва: - масови изкопни работи - вертикални планировки - външно ВиК - събаряне на сгради - извозване на строителни отпадъци и земни маси - доставка на инертни материали - направа на временни и постоянни пътища - снегопочистване - шлайфан бетон - бетон помпа за трудно

Свиленград
Екострой ООД - Свиленград е фирма с утвърдени традиции и професионализъм в производството на бетонови и варови разтвори, строителни и консултантски услуги, услуги с транспортна и строителна техника, търговия със строителни материали.

ХИДРОМОТОР ООД предлага продуктите на Пуцмайстер и Либхер в качеството си на техен официален представител в България. ХИДРОМОТОР ООД е не само търговски представител на Либхер и Пуцмайстер; фирмата ни предлага също компетентна и надеждна сервизна

МикроАкаунт проектира, разработва и предлага софтуерни продукти за всички фирмени дейности: - Счетоводен и складов софтуер; - Софтуер за производство, продажби (POS), себестойност; - Софтуер за управление, бюджет и финансов анализ;