Селско Стопанство в населено място Кърджали

Областни градове ×

Кърджали
Специализирана фирма за дърводобив и търговия внос/износ на дървен материал.

Кърджали
В страницитеза наси майкопроизводствоще се запознаетес дейносттана ферматаипроизводството на племенни пчелни майки, отводки,пчелопакети и др. специализирани пчелни продукти. В цени ще научите ценоватани листаи ще може да направите Вашите заявки

Кърджали
Производство на селскостопанска продукция и търговия с торове и препарати за растителна защита.Техническо обслужване и ремонт на селскостопанска техника.