Селско Стопанство в населено място Белица

Областни градове Градове Населени мяста ×

Белица
ГГ и Сие ООД разполага със собствена производствена база за дървопреработване – затворен цикъл – от първична обработка на дървесината до придаване на завършен вид на изработваните елементи

Дърводобив и дървообработване.

Горско стопанство.

Дърводобив и дървообработване.