Селско Стопанство в населено място Брезник

Областни градове ×

Държавно горско стопанство - Брезник е създадено през 1928 год. Понастоящем е държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Основната му дейност е дърводобив и възпроизводство на гори, производство и продажба на декоративни фиданки

Производство на селскостопански продукти - пшеница, царевица, ечемик и слънчоглед. Земеделски усл