Областни градове

Представител на европейския лидер Groupe Bacou за лични защитни средства по охрана на труда, Colt Eurobridge за промишлено отопление, климатизация, вентилация и осветление, Boso - абсорбенти за нефт и химически продукти, Bitufa - хидроизолационни материали.

Фирмата произвежда течно водно стъкло, модул от 2.2 до 3, гъстота от 1.44 до 1.52. Подходящо за металургия, леярство, строителство и др.

. Химически продукти и технологии за повърхностна обработка на метали и други - обезмасляване, фосфатиране, хроматиране, смазочно-охлаждащ

Турция, Истанбул
Оптовые поставки хим. продуктов из Турции.

Химически Суровини

Оценка: 5 - 1 гласа

Прочети повече
Затвори