Областни градове ×

Монофил от Ф0,15 до Ф1,5 мм. от полиамид, полипропилен, НДРЕ