Областни градове

Ботевград
Производство на опаковки от пластмаса

Нова Загора
Производство на бутилки, капачки и други изделия от пластмаса

Пластмасови изделия за строителството, мебели, стилажи, рекламни материали, суровини за пластмаси.

Бургас
Производство на екструдирани пластични туби

Производство на пластмасови изделия за бита, технически каучукови изделия и изолирбанд на текстилна основа

Производство на пластмасови опаковки. Нестандартни PET преформи.

Пещера
Производство на капачки тип Туист-Оф, Пилфер-Пруф - винтови капачки за алкохол. Лакиране и литография на метални листа

Производство на пластмасови изделия - прибори за еднократна употреба.

Велико Търново
Производството на пластмасови изделия

Плевен
Преработка на отпадъчна пластмаса. Производство на пластмасов гранулат и амбалаж

Партньори