Областни градове ×

Стара Загора
Фирма ЕТ Бимед-ИБ е на Българския пазар от 1991 година. Занимава се с търговия на едро и дребно с отоплителни материали: брикети (пакетирани), донбаски въглища, дървени брикети за камини, дърва за огрев, запалки Плам, камини, печки, кюнци, резетки и други

Стара Загора
Варо-бетонов център. Бетон, циментови, варови разтвори, инертни материали. Собствена механизация - бетоновози, бетон-помпи. Доставка на вар и бетонови разтвори и инертни материали до обекта.

Стара Загора
Дейност на фирмата: "ЗСК БОРУЙ" АД е специализирано в следните основни продукти и услуги: 1. Пълен инженеринг на инвестиционни проекти - В обхвата на инженеринговата си дейност „ЗСК Боруй” АД включва цялостно строително-инвестиционно обслужване от предпро

Стара Загора
Сити Бетон се занимава с производство, доставка и полагане на бетон. Фирмата разполага с 9 бетоновоза, 3 бетонпомпи /2бр - 32м. и 1 бр - 52м./, 3 самосвала, 1 стационарен бетонов център и 1 мобилен бетонов център с капацитет 90 м3/

Стара Загора
Официален представител на Boro и на Ayla - предлага широка гама от материали в строителната химия включваща: добавки за бетон, за поправка на бетон, защитни покрития, фугоуплътнители и фугопълнители, лепила и хидроизолации. Продуктите са със световно каче

Стара Загора Проект ООД е фирма с дългогодишен опит и традиции в областта на строителството. Тя предлага: ? Бетонови смеси и варови разтвор