Областни градове Градове ×

Благоевград
Фирма ТОНАК е създадена през 1995г. като ЕТ Тонак-Иван Кунев - търговска дейност, търговия на дребно с бои, лепила, железария, обков и ВиК материали. Постепенно разширява номенклатурата от стоки и дейноста си като търговия на едро и дребно.

Благоевград
Създадена през 1992 г. като ЕТ „Илинден- Димитър Духов” с предмет на дейност търговия на едро. Като такава задачата и бе да налага в рамките на област Благоевград продуктите на водещите производители в химическата промишленост в България.

Благоевград
ДОБАВКИ ЗА БЕТОНИ 1)Суперпластификатор „ТЕКОПЛАСТ-С11”-високоефективна водонамаляваща добaвка-осигурява високи начални и крайни якости, ранно декофриране,увеличаване консистенцията на бетона,увеличена водоплътност. Препоръчителна дозировка от