Хранителни Стоки в населено място Белица

Областни градове Градове Населени мяста ×

Булдекс ООД е фамилна фирма, чиято основна дейност е производството на млечни изделия. За нейното успешно функциониране и развитие полагат грижи собствениците – семейство Денчеви. Мандрата е разположена върху площ от 4 дка. на територията на село Белиц

Магазини за хранителни стоки - супермаркети, хипермаркети