Хранителни Стоки в населено място Давидково

Областни градове ×

Давидково
РОЖЕН-МИЛК ООД е с утвърдени традиции и дългогодишен опит в изкупуването, транспортирането, преработката и реализацията на мляко и млечни продукти на българския пазар. Изкупвателната мрежа е изградена на териториален принцип, която обхваща приемателни пун