Хранителни Стоки в населено място Хасково

Областни градове Градове ×

Магазини за хранителни стоки - супермаркети, хипермаркети

Цех за производство на сладолед на растителна основа.

Магазини за хранителни стоки - супермаркети, хипермаркети

Хасково
Търговия с месо и месни продукти

Магазини за хранителни стоки - супермаркети, хипермаркети

Производител на вина. Винпром Шато Аида АД е разположен в южния лозаро-винарски район на България. Винените сортове са около 90% от лозовите масиви, основният сорт Мерло, който е със стопанско значение за района е на площ 60% от тях.

Хасково
Магазини за хранителни стоки - супермаркети, хипермаркети

Производство на хляб и тестени изделия

Магазини за хранителни стоки - супермаркети, хипермаркети

Производство и преработка на тютюн.