Изкуство и Култура

Областни градове

София
"Хриси Арт" ЕООД е музикална фирма с десет годишна история. Предмет на дейността ни е търговия на всички видове музикални инструменти и аксесоари, музикална литература, озвучителна апаратура и други. От 2008 година е и единствен вносител и представител з

Майстор Дамян Казепов изработва пластики от ковано желязо, с което показва магията на огъня. Неговите пластики са уникални и нямат аналог в света. През 1999 година в рамките на "Европейски месец на културата"-гр.Пловдив, за неговата изложба

Българска Асоциация за Музикотерапия (БАМ) е професионална организация обединяваща специалисти от различни професии: музиканти, музикални педагози, специалисти от подпомагащите професии – психолози, социални работници, логопеди, кинезитерапевти, лекари, мед.сестри и др. Българска

КАРТИНИ, ПОЕЗИЯ, СНИМКИ И МИС

София
Европейската Асоциация за Аудиовизуална Комуникация (EAAK) е дете на съвременния глобален интернет свят. От технологична гледна точка общес

Изкуство и КултураПрочети повече
Затвори