Областни градове ×

Услугите, които извършваме са изработване на: сондажи(КЛАДЕНЦИ) за вода в твърди-----меки почви , скали . Сондажи в кариери(ЗА ВЗРИВНИ РАБОТИ) и други, по предназначение и функция сондажи. КОНСУЛТИРАМЕ И ИЗЯСНЯВАМЕ ВСИЧКИ АСПЕКТИ НА ИЗВЪРШВАНАТА ОТ НАС УС