Геодезия в населено място Ботевград

Областни градове ×

Ботевград
Всички видове геодезически услуги, кадастър, инвестиционно проектиране. Геодезия в гражданското строителство и подземни съоръжения (тунели, минни изработки и др.), изследване на деформации, заснемане на фасади и др.