Наука и Образование в населено място Силистра

Областни градове ×

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Провеждане на обучение и изпити за квалификационна група по електробезопасност.

Силистра
Провеждане на обучение и изпити за квалификационна група по електробезопасност.

Извършване на квалификационни и преквалификационни курсове.

Наука и Образование в населено място Силистра


Прочети повече
Затвори