Наука и Образование в населено място Сливен

Областни градове ×

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Частен професионален колеж по мениджмънт в гр.Сливен е открит през 2002 година със Заповед РД 14-49 /31.05.2002 г. / Д.В.бр.59 / на Министерството на образованието и науката. Обучението е 2 години и 1 година / по ускорена програма / след средно

Начално училище.

УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ! СТАНИ ЕДИН ОТ НАС! ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011-2012 г. СОУ "К. КОНСТАНТИНОВ" ПРЕДЛАГА: Прием след завършен 8-ми клас - по документи. Профил “ХУМАНИТАРЕН” с профилиращи предмети: български език и литература,

Школи и курсове.

Езиково и компютърно обучение, подготовка на кандидат-студенти и кандидат-гимназисти, ЕВРО-АЛИАНС ООД е лицензиран Център към Министерство на труда и социалната политика с Удостоверение 1033/2001г., съгласно изискванията за провеждане на курсове за обучение

Провеждане на обучение и изпити за квалификационна група по електробезопасност.

Наука и Образование в населено място Сливен


Прочети повече
Затвори