Наука и Образование в населено място Ямбол

Областни градове ×

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Предучилищно и основно образование

Ямбол
Учебния център към НТС - Ямбол има за цел да Ви улесни в реализацията на трудовия и пазар и предлага съвременно обучение в следните области: - Чуждоезиково обучение - Професионално обучение - Компютърно обучение - Краткосрочни специализирани

Предучилищно и основно образование

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Наука и Образование в населено място Ямбол


Прочети повече
Затвори