Услуги в населено място Балчик

Областни градове Градове ×

Нотариалната кантора на нотариус Обретен Обретенов осъществява дейността си от 1998г. и е първата такава в гр. Балчик.Нотариуса е вписан в регистъра на Нотариалната камара на Република България под № 109 /сто и девет/ с район на действие – Районен съд гр. Балчик.

Застрахователни услуги

Финансови услуги

Услуги в населено място Балчик


Прочети повече
Затвори