Областни градове

София
Продажба на GSM - апарати. Нови, сервиз, лизинг, изкупуване, замяни. Продажба на аксесоари, батерии

Проектиране, разработка, въвеждане в експлоатация, гаранционна и след гаранционна, поддръжка на: структурни кабелни системи; локални мрежи; глобални мрежи; учрежденски телефонни централи;

Ние възприемаме комуникацията като неограничено понятие. Формата и начинът на обмен на информация се променят и усъвършенстват непрекъснато. Затова ние търсим нови приложения на класическите технологии, разработваме нови идеи и решения, внедряваме високо

ЕКЛЕКТИКА специализира в разработката, прилагането и поддръжката на продукти за управление на взаимоотношенията с клиенти и управление на абонаментни услуги.

София
Търговия с мобилни телефони и аксес

София
Производство на млечни прод

Ай Пи Тел предоставят възможност за драстично намаляване на разходите за телекомуникационни услуги и са съобразени с днешните динамични пазарни условия. Предлагат достъпна и лесна за използване услуга от всеки, който разполага с постоянен Интернет -

Официален вносител и сервиз на Polycom най-големия производител в света на Видео-конференти и Аудио-конферентни системи. Изключителен дистрибутор и оторизиран сервиз за България на MITSUBISHI - за Видео-стени, Мултимедийни проектори, LCD дисплеи, LED

СПАРНЕКС СоС ООД е дъщерна компания на Sparnex N.V., Антверпен – Белгия ДЕЙНОСТ - Производство на високотехнол

Стара Загора
Строителство на АТЦ и производство на телекомуникационно оборудване.