Енергетика в населено място Кюстендил

Областни градове Градове ×

Кюстендил
ЕЛСТОРМ ЕООД Кюстендил силно присъствие в областа на изработването, комплектната доставка, изграждането и ремонтите на електропроводи високо, средно и ниско напрежение, електротехнически подстанции и централи, трафопостове с кабелно и въздушно захранване

Кюстендил
Придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които холдингът участвува; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата,

Енергетика в населено място Кюстендил


Прочети повече
Затвори