Енергетика в населено място Видин

Областни градове Градове ×

Добив на варовици и преработката им за производство на вар, различни фракции трошен камък от фирма Киряевска вар ООД. Киряевска вар ООД е с основна дейност добив на варовици и строителни материали, преработка на различни фракции трошен камък, както и добив на варовик за производство на

Видин
Търговия с въглища, брикети, амониева селитра и строителни материали.

Търговия с въглища и брикети.

Изкупуване, заготовка и реализация на вторични суровини.

Енергетика в населено място Видин


Прочети повече
Затвори