Химическа Промишленост в населено място Кюстендил

Областни градове Градове ×

Кюстендил
АЙСИ ООД е дружество с ограничена отговорност, създадена през м. февруари 2005г. Предмет на дейността ни е търговия с химически продукти и материали – свързващи, спойващи, почистващи и други, предназначени за ремонт и поддръжка на технологични машини и оборудване.

Кюстендил
От 2011г. СЕАК ООД се заема да наложи на Българския пазар следната продуктова гама: “ItalCleaning” /професионални продукти за почистване/, „Workershop” /продукти за персонална защита/, „HOKY” /хотелски консумативи/.

Кюстендил
Фирмата предлага оловно-цинкови концентрати с промишлено съдържание на сребро, мед, кадмий и пиритен концентрат.

Airlia е новата марка на фирма Мега Системс, която работи в областта на ароматизацията от 1992 г. Airlia представлява пример за гръцката промишленост.

Химическа Промишленост в населено място Кюстендил


Прочети повече
Затвори