Областни градове

Бюро за обмяна на валута.

Бюро за обмяна на валута.

Варна
Бюро за обмяна на валута.

Бюро за обмяна на валута.

Бюро за обмяна на валута.

Бюро за обмяна на валута.

Българска банка за развитие е създадена след приемането на специален закон от Парламента на Република България през април 2008 година.

Предлагаме услуги в областта на корпоративните финанси, данъците, международните счетоводни стандарти, търговското и трудовото законодателство. Одит, бизнес планове. Защита пред данъчни власти и съда. Оценки на предприятия.

Пълно банково обслужване на фирми и граждани. Инвестиционен посредник.