Областни градове

Бюро за обмяна на валута. Заложна къща.

Бюро за обмяна на валута.

Бюро за обмяна на валута.

Бюро за обмяна на валута.

Бюро за обмяна на валута.

Велико Търново
Бюро за обмяна на валута.

Димитровград
Бюро за обмяна на валута.

Казанлък
Бюро за обмяна на валута.

Бюро за обмяна на валута.

Пловдив
Бюро за обмяна на валута.