Счетоводни Услуги в населено място Ямбол

Областни градове Градове ×

Счетоводни услуги и данъчни консултации, годишно приключване и изготвяне на ГФО, ДДС и ТРЗ, представителство пред НАП, НОИ, Инспекция по труда за Ямбол и Сливен.

Ямбол
ДЕА ОДИТ е специализирана в областта на счетоводството, одита и данъчното облагане. Данъчни консултации. Услугите които предлагаме са: Счетоводство, ТРЗ, Осигуряване, Годишно приключване, Други счетоводни услуги, Оптимални счетоводни и данъчни решения, Абонаментни счетоводни услуги.

Счетоводно и данъчно обслужване.

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги и консултации.

Предлага пълно счетоводно обслужване на фирми от различни браншове. Подаване на онлайн данни в НАП, НОИ и НСА. www.finans2010.com

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги.

Ямбол
Извършване на счетоводни услуги, ТРЗ и личен състав. Счетоводни и данъчни консултации.

Счетоводни услуги