Нотариус в населено място Ямбол

Областни градове Градове ×

Нотариалната кантора на нотариус Сергей Стоев с рег.№ 454 и район Ямболски районен съд. Нотариус Сергей Стоев изготвя и заверява нотариални актове,документи,преписи,пълномощни и др.Изповядва сделки за прехвърляне на недвижими имоти и движими вещи в Ямбол.

Нотариус ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ е с район на действие град Ямбол. Той разполага със собствена нотариална кантора, на улица Александър Стамболийски №6А. Нотариус ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ гарантира на своите клиенти, компетентно и сигурно обслужване. Благодарение на своя

Нотариус в населено място Ямбол


Прочети повече
Затвори