Адвокатски Услуги в населено място Сливен

Областни градове ×

Адвокатско дружество „Дякова & Пантелеев” е вписано в регистъра на Сливенска адвокатска колегия с решение на Сливенския адвокатски съвет и вписано в регистъра на адвокатските дружества при Окръжен съд – Сливен с решение №69 от 04.03.2008 г. на Сливенски окръжен съд.