Адвокатски Услуги в населено място Благоевград

Областни градове ×

Благоевград
В резултат на дългогодишната си адвокатска практика съм специализирала в следните области на правото: Наказателно право, вещно право, облигационно договорно право, търговско право, семейно право,трудово право и административно право. С цел повишаване

Адвокат

English translation is in progress or not avaiable.