Услуги в населено място Благоевград

Областни градове Градове ×

Благоевград
ИЛОНКА ЧУЧКОВА - Счетоводни услуги, Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации. Счетоводител ИЛОНКА ЧУЧКОВА Разполага с Електронен подпис за подаване на необходимите декларации по интернет.

Благоевград
В резултат на дългогодишната си адвокатска практика съм специализирала в следните области на правото: Наказателно право, вещно право, облигационно договорно право, търговско право, семейно право,трудово право и административно право. С цел повишаване

Благоевград
Фирмата специалзира в произвоство на декоративни елементи и декорации от гипсокартон. Окачените тавани от гипсокартон намират широко приложение в кухни, холове, бани, халета и складове.

Благоевград
АВС- Е извършва обучение на водачи на МПС от категории М, А, В, В+Е, С, С+Е, D, D+E, възстановяване на отнети контролни точки, ADR превоз на опасни товари, квалификационна карта на водачите на пътници и товари /по наредба 41/. Авто центърът към АВС-Е разп

Благоевград
Сметоизвозване, сметопочистване, озеленяване. Услуги с механизация и транспорт.

Извършването на генетични /ДНК/ тестове за бащинство, майчинство и биологично родство, и изготвянето на криминалистически ДНК експертизи, са основен предмет на дейност на лаборатория Проген. Анализират се 15 генетични маркера.

Нотариус

Благоевград
Предприемаческа и посредническа дейност.

Предприемаческа и посредническа дейност.

Услуги в населено място Благоевград


Прочети повече
Затвори