Адвокатски Услуги в населено място Видин

Областни градове ×

Дейността е организирана и насочена към изграждане на трайни отношения с клиентите в атмосфера на доверие и коректност с цел ефективна защита интересите и законните права на гражданите и юридическите лица.

Специалист по търговско и гражданско право.

Правни и юридически консултации и услуги.

Правно обслужване на юридически и физически лица. Специализация - търговско право, трудово право, данъчно право, строителство и сделки с недвижими имоти, процесуално представителство.

Адвокатски Услуги Видин

Адвокатско съдружие.