Областни градове ×

Стара Загора
Инженеринг и производство на линии за преработка на плодове и зеленчуци.

Стара Загора
Агрофрукт е база за преработка на плодове и зеленчуци. Предприятието е с площ 20 дка, от които над 7000 кв.м. покрита площ - производствена, складова и административна. Намира се в Централна Южна България и е в близост до райони на производство на

Стара Загора
Производство на плодове и зеленчуци

Стара Загора
Производство на плодове и зеленчуци

Производство на плодове и зеленчуци

Търговия с плодове и зеленчуци

Стара Загора
Търговия с плодове и зеленчуци

Производство на плодове и зеленчуци

Стара Загора
Търговия с плодове и зеленчуци

Стара Загора
Производство на плодове и зеленчуци