Областни градове

Фирмата е основана през 2000 година като дружество с ограничена отговорност с регистрация по ДДС. Тя е приемник на създадената през 1947 година дирекция "Каучук и каучукови изделия" в структурата на "Химимпорт" АД. ХИМИМПОРТ РАБЪР ООД осъществява внос,

София
Производство на каучук - изкуствен, еластични материали и изделия от тях.

Производство на изделия от каучук силикон и витон.

Предлага автогуми, технически каучукови изделия, ремъци и джанти.

Каучукови и гумени изделия.

Производство на изделия от каучук.

Каучукови и гумени изделия.

Транспортни ленти и ремъци.

Варна
Каучукови и гумени изделия.

Хисаря
Кооперирани детайли за военната промишленост с ВМЗ ЕАД-Сопот на ниво определени детайли от изделия. Каучукови изделия по поръчка на клиента.