Областни градове Градове ×

Пазарджик
Център за професионално обучение "ШКОЛА 2" ЕООД гр.Пазарджик с лицензия 201112887 от НАПОО. Вече 5 години успешно работи с Агенцията по заетостта и Европейския социален фонд за повишаване на квалификацията по програмите Аз мога, Аз мога повече, Развитиe, Първа работа, Ново работно място.

Учебен център за подготовка на водачи „АНИБАЛ” е създаден през 1990 г. Разполагаме с лицензиран учебен кабинет оборудван по всички изисквания на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", съвременни учебни автомобили и собствен полигон. Нашите инструктори са с дългогодишен опит в