Метали, Металообработка в населено място Ямбол

Областни градове Населени мяста ×

Ямбол
Господ дал на хората огъня и само на най-силните - умението да коват желязо. Преди години в този край не е имало селище, в което да не живее и работи ковач. Той е правил и ремонтирал всички сечива от желязо, необходими за стопанството и другите занаяти,

Синтер - М АД произвежда прахометалургични детайли с приложение в машиностроенето, каро и автомобилостроенето, селскостопанското машиностроене, електротехническата промишленост - при производството на трансформатори, електромери, ръчни електроинструменти,

Дейността на фирма Лавина Горнаков ЕООД е търговия с метали: ламарина, профили - ГВП и СОП, винкел, арматура, мрежи арматурни, тръби - безшевни и профилни. Големи складови наличности - черни и цветни метали. Доставка в рамките на страната.Компанията разполага с производствени, складови и

Фирмата произвежда детайли по метода на праховата металургия от метални прахове: желязо, мед, бронз, месинг по чертеж на клиента. Произвеждаме антифрикционни металокерамични изделия - широка гама от самосмазващи лагерни втулки и сферични лагери

Ямбол
ИТАЛТЕХ предлага: - Производство на метални изделия за машиностроителната индустрия. - Вискокачествена продукция, спазване на уговорените срокове, разумни цени. - Стомани и чугини с гарантиран произход и сертификати за качество.

Производство на метални изделия, конструкции, пластмаси и изделия за промишлени и битови нужди.

Производство на метални изделия, конструкции строителство - промишлено (подземно, надземно).

Производство на метални изделия и конструкции.

Производство на метални изделия и конструкции.

Ямбол
Производство на метални изделия и конструкции.