Администрация, Общини в населено място Костинброд

Областни градове Градове Населени мяста ×

Благоприятното териториалното разположение и значението на община Костинброд се определя от нейната близост до град София /отстояние 14 км./, кръстопътното й положение /силното влияние на трите европейски транспортни коридори, два от които на територията на общината/ и сравнително добрата

Администрация, Общини в населено място Костинброд
Прочети повече
Затвори