Администрация, Общини в населено място Несебър

Областни градове Градове Населени мяста ×

Община Несебър заема територия от 421 883 дка площ - от тях 167 229 дка са селскостопански земи, 20 418 дка - горски фонд и обхваща 14 селища, от които 3 града Населението на Община Несебър наброява 21 142 души.

Администрация, Общини в населено място Несебър
Прочети повече
Затвори