Администрация, Общини в населено място Перник

Областни градове Градове Населени мяста ×

ПЕРНИШКАТА ОБЩИНА е разположена в едноименната котловина, която се отличава със силно развито подножие и с преобладаващо развитие на високи тераси. Нейното дъно има хълмист характер и се отводнява от река Струма и нейния приток река Конска. От север и от изток орографската граница на

Администрация, Общини в населено място Перник
Прочети повече
Затвори