Администрация, Общини в населено място Аксаково

Областни градове Градове Населени мяста ×

Районът на община Аксаково има силно изразен селскостопански характер и играе важна роля за задоволяване на част от потребностите на един такъв голям консумативен център, какъвто е гр. Варна с прилежащите към него курортни комплекси. Това го прави, съгласно Наредбата за критериите за

Администрация, Общини в населено място Аксаково
Прочети повече
Затвори