Администрация, Общини в населено място Стара Загора

Областни градове Градове Населени мяста ×

Община Стара Загора е разположена в южна централна България, на кръстопът между Севера и Юга, Запада и Изтока. Град Стара Загора е разположен в южните склонове на Сърнена Средна гора в Старозагорското поле. Има важно природо-географско и стопанско значение за региона и страната.

Администрация, Общини в населено място Стара Загора
Прочети повече
Затвори