Администрация, Общини в населено място Брезник

Областни градове Градове Населени мяста ×

Община Брезник  се намира на територията на Пернишка област и е разположена в западната половина на Граовското поле. Заема територия от 404 кв. км и представлява 16,9 % от територията на областта. Средната надморска височина е 750 м, а обработваемите земи 204 хил. дка

Администрация, Общини в населено място Брезник
Прочети повече
Затвори