Администрация, Общини в населено място Варна

Областни градове Градове Населени мяста ×

Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна е регионално поделение на МОСВ и е създадена в съответствие с Рамковата директива по водите на Европейския съюз и националното законодателство.

Варна е град в Североизточна България, център на едноименните община и област. В него живее около 5% от населението на страната. Град Варна е на трето място по население в България, като към 15 май 2011 година жителите на града са 331 516. Община Варна е втората по големина община в

Администрация, Общини в населено място Варна
Прочети повече
Затвори