Администрация, Общини в населено място Видин

Областни градове Градове Населени мяста ×

Географското положение на Община Видин е един от съществените фактори, определящи нейното развитие. Община Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата и територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при град Видин и

Администрация, Общини в населено място Видин
Прочети повече
Затвори