Администрация, Общини в населено място Главаци

Областни градове Градове Населени мяста ×

Град Главиница се намира в източната Дунавска равнина, а административно спада към област Силистра. Характеризира се с хълмовидно-равнинен релеф, с надморска височина варираща между 200 и 300 м. Наличие на подземни реки. Климатът е умереноконтинентален.

Администрация, Общини в населено място Главаци
Прочети повече
Затвори