Областни градове ×

Държавно управление в областта на стопанската дейност

Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Държавно управление в областта на социалната политика, без задължителното обществено осигуряване

Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“ се създава на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост и „Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на Общинските предприятия по гл. VI от ЗОС“, приета с Решение №242, взето с протокол № 13 от 25.06

Държавно управление в областта на социалната политика, без задължителното обществено осигуряване

Държавна Администрация в населено място Пловдив
Прочети повече
Затвори