Областни градове ×

Кърджали
Добив и преработка на различни видове нерудни (неметални) минерални суровини бентонити (за хидростроителството, леярството, за котешки тоалетни), перлити (за изолации), зеолити, агроперлит, керамоперлит, перлитови филтри.