Областни градове ×

Доставка на едро и дребно на йонообменни смоли - анионити и катионити, всички видове. Селективни смоли за премахване на тежки метали. Разполагаме с марките- „Dowex“-USA, „Amberlite“-FR,„Purolite“-FR, Lewatit, Wofatit-GR. Опаковки - 25 литра, 50 литра. Йонообменни Смоли.

Производство на фенолформалдехидни смоли, фенопласти, препарати за битовата химия, антифриз, бои за обувки, автокозметика. Търговия и експорт.

Официален представител на HENKEL ECOLAB БЪЛГАРИЯ. Химически продукти за почистване и дезинфекция на машини, съоръжения и производствени поме