Областни градове

Внос и дистрибуция на лекарства и фармацевтични средства.

Фармацевтична компания.

Пловдив
Производство на лекарства, течни лекарствени форми, козметични и хранителни добавки.

Варна
Фирма ГЕЯ 99 ЕТ е регистрирана през 1999 г. с основен предмет на дейност - тьрговия с лабораторни продукти, обособени в две направления: индустрия и медицина. Една от основните стокови групи, които предлагаме са контролно измервателните уреди.

Немският концерн Дегуса АД е световен лидер в производсвтвото на специални химикали

Производство и търговия на едро и дребно с лекарства и хранителни добавки . Фирмата се занимава с научно-производствена и консултантска дейност по създаването, изпитването и внедряването на научно обосновани хранителни добавки. Нашият професионализъм и опит ни позволяват: Да намерим най

Велико Търново
Хуманни и ветеринарни лекарства и хранителни добавки.

Търговия на едро с лекарства и фармацевтични средства.

София
Представителство на фармацевтична фирма.

Фармацевтични продукти.

Партньори